خراسان رضوی

دومین همایش ملی آب‌وهواشناسی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

‌در این جلسه یک استاد دانشگاه خوارزمی تهران گفت: برای حل بحران اقلیمی بایستی در زمینه استراتژی آب‌وهواشناسی تغییری ایجاد شود.

اشتراک در خبرنامه

مشترک خبرنامه شوید

Top