فارس

شیراز - زمین لرزه سی سخت در کهگیلویه و بویر احمد بخش هایی از شیراز را نیز تکان داد.

اشتراک در خبرنامه

مشترک خبرنامه شوید

Top