حماسه و پایداری

حاج امیر کاووسی در نوشته های آخری خود قبل از شهادت نوشته بود که « فکر نکنید که از این سرنوشت متأسفم ، شهادت برایم همانند کسی است که گمشده ای دارد و مدتها به جستجوی اوست و ناگاه گمشده خود را پیدا می کند ، شهادت برایم دوست داشتنی است »

اشتراک در خبرنامه

مشترک خبرنامه شوید

Top