ایلام

ایلام- در جلسه مشترک بین استانداران ایلام و واسط عراق، دستور باز شدن مرز مهران بر روی کامیون های ایرانی صادر شد.

صفحه2 از2

اشتراک در خبرنامه

مشترک خبرنامه شوید

Top