خودکشی پسر 17 ساله از  یک برج 14 طبقه در پرند

این نوجوان محمد رسول جمشیدی نام داشت و به گفته همسایگان احتمالا مشکلات خانوادگی علت این حادثه بوده است.

به گزارش نبأپرس نبود امکانات رفاهي تفريحي براي نوجوانان وجوانان عامل اصلي خودکشي هاست که بعضا مسئولين از آمار خودکشي ها در شهرک آفتاب پرند سانسور خبري دارند ولي هيچگاه علت اصلي را جويا نشدند که کم کاري مسئولين در اين گونه اقدامات علل اصلي بوده در شهرپرند که نه ورزشگاه درست حسابي دارد نه کانونهاي فرهنگي وهنري ونه سينما ، تفريح جوانان شده بازي با خاک و سگ و بعضا سيگار و مواد روانگردان مخدر اين علت اصلي است که گويا بعضي ها خود را بخواب زدند تا واقعيت را انکار کنند و طبق نقشه جامع شهری تمامی این فضاها و امکانات در شهر دیده شده و حتی برخی از زمین های آنها به برخی متقاضیان واگذار شده ولی هیچ اقدام و پیگیری در این خصوص توسط مسئولین شهر نمی شود. حال چرا هر چند ماه بايد شاهد خودکشي جوانان وسرمايه هاي اين کشور باشيم آنگاه که فرياد زده وميزنيم که مسئولين بفکر اين مراکز تفريحي و ورزشي مردم باشيد پوز خند ميزنند وما را به سکوت وا ميدارند که آمار خودکشي نبايد گفته شود. اگر يکي از اين جوانان بچه هاي شما بودند آنوقت مي ديديم چگونه پر پر ميشديد و به فکر اقدامات رفاهی و تفریحی و فرهنگی و ورزشی شهر می شدید.

چندین سال است که دریاچه ای با تمامی امکانات رفاهی و ورزشی و تفریحی و سرگرمی برای شهروندان در شهر پرند در نقشه جامع شهری دیده شده و حتی تا حدودی هم طرح توسط شرکت تعاونی مسکن جعفریه پیش رفت ولی متاسفانه سالها می گذرد و این مکان به یک خرابه و محل تجمع برخی معتادان و خلاف کاران و سگ های ولگرد و زباله دانی تبدیل شده است.و این اقدام چندین هدف را تامین میکرد اول اینکه آب و هوا و شرایط اقلیمی شهر تغییر میکرد و از خشکی به یک آب و هوای نیمه مرطوب تبدیل می شد و در کنار آن کلی امکانات رفاهی و تفریحی و ورزشی و غیره افتتاح می شد و مردم و جوانان در این محیط سالم تفریحی به تفریح و لذت و شادی می پرداختند و از سوی دیگر اشتغالزایی صورت میگرفت و هم اقتصاد شهر رونق میگرفت و هم جوانان سرگرم کار و زندگی و تفریح بودند و تا حدودی از فکر خودکشی و اتفاقات و معضلات اجتماعی در جامعه جلوگیری می شد.

تا دير نشده وبدتر از اين نشده بفکر جوانان باشيد هيچ جواني دوست ندارد خود را از چهارده طبقه به پائين بيندازد ببينيد چرا جوان انگيزه زندگي ندارد.