بانک | پول | ارز | طلا - نبأپرس

قیمت دلار و طلا 15 تیر 99 و نرخ ارز های آزاد امروز یکشنبه 99/4/15

قیمت دلار و طلا 14 تیر 99 و نرخ ارز های آزاد امروز شنبه 99/4/14

قیمت دلار و طلا 13 تیر 99 و نرخ ارز های آزاد امروز جمعه 99/4/13

قیمت دلار و طلا 12 تیر 99 و نرخ ارز های آزاد امروز پنج شنبه 99/4/12

قیمت دلار و طلا 11 تیر 99 و نرخ ارز های آزاد امروز چهار شنبه 99/4/11

قیمت دلار و طلا 10 تیر 99 و نرخ ارز های آزاد امروز سه شنبه 99/4/10

قیمت دلار و طلا 9 تیر 99 و نرخ ارز های آزاد امروز دوشنبه 99/4/9

قیمت دلار و طلا 8  تیر 99 و نرخ ارز های آزاد امروز یکشنبه 99/4/8

قیمت دلار و طلا 5 7 تیر 99 و نرخ ارز های آزاد امروز شنبه 99/4/7

قیمت دلار و طلا 5 تیر 99 و نرخ ارز های آزاد امروزپنج شنبه 99/4/5

هیئت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، در جلسه روز جاری خود ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد

قیمت دلار و طلا4 تیر 99 و نرخ ارز های آزاد امروزچهار شنبه 99/4/4

صفحه1 از35

Top