رئیس جمهوری آمریکا پس از توافق با رهبر کره شمالی در یک کنفرانس خبری شرکت کرد.

اشتراک در خبرنامه

مشترک خبرنامه شوید

Top