سال رونق تولید و شبکه های برون مرزی

رسانه ها از هر نوعش که باشند بهترین ابزار تبیین و تفسیر و تبلیغ شعار سال اند و نقش مهمی در فرهنگ سازی مرتبط با آن دارند. بر همین اساس رسانه ها می توانند در رونق بخشیدن به شعار رونق تولید و تبدیل کردن آن به یک شعور اجتماعی موثر باشند.

به گزارش نباءپرس، سیدرضا صائمی در یادداشتی به نقش رسانه و تحقق رونق تولید پرداخت و رسانه های برون مرزی را مورد توجه قرار داد، در این یادداشت آمده است:

رسانه ها از هر نوعش که باشند بهترین ابزار تبیین و تفسیر و تبلیغ شعار سال اند و نقش مهمی در فرهنگ سازی مرتبط با آن دارند. بر همین اساس رسانه ها می توانند در رونق بخشیدن به شعار رونق تولید و تبدیل کردن آن به یک شعور اجتماعی موثر باشند و بدیهی است که در این میان نقش رسانه های تصویری به ویژه تلویزیون پررنگ تر از سایر رسانه هاست به ویژه در هدایت و مدیریت افکار عمومی در پردازش این شعار و بستر سازی برای تحقق علمی و عملی آن.

شاید به نظر برسد با توجه به بُرد داخلی این شعار شبکه های برون مرزی سیما نسبتی با آن ندارند و در حیطه وظایف آنها نیست که «رونق تولید» را به محور و سرفصلی برای برنامه سازی های خود قرار دهند اما واقعیت این است که اهمیت و کارکرد این شبکه ها درنسبت با شعار سال، ویژه تر بوده و در واقع شبکه های برون مرزی به واسطه ظرفیت های خاص خود از کارویژه مهمتری در تبیین و تبلیغ این شعار برخوردارند.

از یک سو بخشی از رونق تولید به مراودات و مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر مربوط می شود که در این زمینه برنامه سازی برای بازنمایی و معرفی ظرفیت های تولید در بخش های گوناگون می تواند به ایجاد بازارهای خارجی برای تولیدات داخلی منجر شود و در واقع کشورهای دیگر را متوجه توان و قدرت تولید داخلی کشور کند. ازسوی دیگر بسیاری از ایرانیان خارج از کشور در زمینه های مختلف اقتصادی فعالیت می کنند و جلب سرمایه و همکاری آنها می تواند به رونق تولید در داخل کمک کند و یا اساسا رونق یافت هر فعالیت تولیدی توسط ایرانیان در هر کجای جهان به رونق تولید ملی کمک خواهدکرد.

شبکه های برون مرزی ما به ویژه پرس تی وی و هیسپان تی وی با توجه به قلمرو و طیف مخاطبان خود، همچنین توان برنامه سازی ای که دارند یک ظرفیت درخشان برای تبیین و تبلیغ شعار ملی در سطح جهانی بوده و می توانند از طریق برنامه سازی های متعدد و موثر، نقش مهمی در پیشبرد و نهادینه کردن این شعار داشته باشند.

در حال حاضر هم انواع برنامه های مختلف در این شبکه تولید و پخش می شود که ظرفیت های تولیدی ایران را در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار داده و تصویری از توانمندی های ایرانیان در چرخه تولید را به نمایش می گذارد.

همچنین در بخش های خبری و برنامه های تحلیلی آن می توان ردپای شعار ملی را جستجو کرد و این مولفه را در سال جدید پررنگ تر و برجسته تر نمود. حتی در شبکه هایی که ماهیت نمایشی دارند می توان به بازنمایی شعار رونق تولید توجه کرد و از طریق قصه و نمایش و در بستر موقعیت های دراماتیک به تبیین این شعار پرداخت.

مساله مهم دیگری که در نسبت بین شعار ملی و شبکه های برون مرزی وجود دارد که البته قابل تعمیم به سایر شبکه های تلویزیونی هم است مشمولیت خود این شبکه ها در ارتباط با شعار ملی است. به این معنا که وقتی از رونق تولید حرف می زنیم، رونق تولیدات رسانه ای و تلویزیونی را هم دربرمی گیرد و در حقیقت این شعار شامل رونق فرهنگی هم می شود. از این رو شبکه های تلویزیونی از جمله شبکه های برون مرزی هم باید به رونق تولیدات خود اهتمام داشته و تلاش کنند تا برنامه سازی ایرانی را غنی تر کنند.

درست در همین نقطه است که جایگاه شبکه های برون مرزی در ارتباط با شعار سال برجسته می شود. رونق تولیدات رسانه ای شبکه های برون مرزی می تواند نقش بسیار جدی در هدایت افکار عمومی جهان نسبت به ایران و مسائل آن داشته و در واقع رونق تولیدات تلویزیونی را به مثابه یکی از مصادیق خودکفایی ملی،برجسته کند.

حالا با محور قرار دادن این شعار می توان به سراغ تولید برنامه های رفت که هم رونق تولید در بخش های اقتصادی را برجسته می کند و هم رونق تولیدات تلویزیونی را.

شبکه های برون مرزی ما باید با سرلوحه قرار دادن این شعار تلاش کنند تا تصویری روشن و قدرتمند از توان تولیدی ایران را در برنامه های خود برای مخاطبان جهانی برجسته کنند و در واقع در این زمینه به سرمایه گذاری رسانه ای بپردازند. مثلا ساخت برنامه های مختلف درباره کالاهای ایرانی و معرفی و تبلیغ آنها در این شبکه ها یکی از شیوه های موثر در تحقق این شعار است و شبکه های برون مرزی از ظرفیت بالایی برای انجام این کار برخوردارند.

شبکه های برون مرزی می توانند ظرفیت های تولید در خارج از مرزهای ایران را از طریق تمهیدات رسانه ای به درون مرزهای ایران سرازیر کنند و حلقه وصلی بین داخل و خارج برای رونق بخشیدن به تولید ملی باشند. اکنون در همین ابتدای سال لازم است تا سیاستگذاران، مدیران و برنامه سازان شبکه های برون مرزی به شکل ویژه و خاص تری به تحقق این شعار در بستر تولیدات رسانه ای خود بیاندیشند و برای آن طرح و ایده بدهند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

Top